Süni Füzetek 5.

Ez a kiadvány szerves folytatása az 1998-ban útjára indított „Süni füzetek” sorozat eddig megjelent négy könyvecskéjének. A „Süni füzetek” olyan oktatási segédanyagokat tartalmaznak, amelyek segítséget nyújtanak a pedagógusoknak a környezeti nevelésben. E „zöld” sorozat 5. darabjának alcíme tömören utal a tartalomra: A kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségei a környezeti nevelés gyakorlatában. A kiadvány összefoglalót tartalmaz a kompetencia-alapú oktatás lényegéről, összetevőiről, a kompetenciákat jól fejlesztő módszerek ismertetésén keresztül. Bemutatjuk, hogyan lehet összekapcsolni a természeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája és a kompetencia-alapú oktatás hangsúlyos elemeit úgy, hogy új szemléletű, a gyermekekhez közelálló, a mindennapokban használható program jöjjön létre. Kipróbált gyakorlatként mutatjuk be a Süni komplex vetélkedő fejlesztő feladataiból összeállított válogatást az elmélet alátámasztásaként, illetve módszertani segítségnyújtásként. Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia, az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül

Az oktatási segédanyag a Feladatlapokhoz használt kóddal két részletben tölthető le: