Információk az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusról A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerz?dés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a bels? piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi a három említett ország részér?l az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezés? támogatási forma alapját. E fejlesztési forrás mellett a tíz csatlakozott ország részére Norvégia külön is létrehozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust. Magyarország a fenti két program keretében 2005 – 2009 között összesen bruttó 135 millió euró támogatásban részesül. A támogatás teljes összege 5 éven keresztül - a tíz 2004-ben csatlakozott országra (továbbá Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) - évi 120 millió euró, ebb?l Magyarország részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 millió euró. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett, a tíz csatlakozott ország részére Norvégia kétoldalú szerz?désekkel létre hozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norvég Alap), melynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, amelyb?l Magyarország részesedése 13%, azaz évi 15 millió euró. A fentiek értelmében Magyarország 5 éven keresztül évi 27 millió euró (kb. 6 milliárd forint) támogatást kap ezekb?l a forrásokból. Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthet?k, egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli ?ket. A támogatások formájában nyújtott hozzájárulás egyik alap esetében sem lépheti túl a projektköltségek 60%-át, kivéve a központi kormányzati, regionális, illetve helyi önkormányzati forrásokból egyéb módon finanszírozott projekteket, de a hozzájárulás ezek esetében sem lehet több, mint az összes költség 85%-a. Prioritások:

  • Környezetvédelem
  • Fenntartható fejl?dés
  • Az európai örökség meg?rzése
  • Humáner?forrás-fejlesztés és oktatás
  • Egészségügy
  • Gyermek és ifjúság
  • Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttm?ködés
  • Bel- és igazságügyi együttm?ködés
  • Tudomány, kutatás, közös kutatási tevékenység További információ: http://www.nfu.hu/egt_es_norveg_finanszirozasi_mechanizmus

  • Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21