Holdk?zetek a Földön - Földi iparok a Holdon El?adás 2009. december 15-én a Göncöl Házban Dr. Bérczi Szaniszló (docens, ELTE TTK, Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszék Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Csoport, a Göncöl Szövetség elnöke)

El?adása három f? témát ölelt fel:

  • 40 éve szállt le az Apollo-12 a Holdra; illetve 15 éve vizsgálhatók a NASA holdk?zetek az ELTE Természettudományi Karán
  • A holdi talaj összetétele és jöv?beni felhasználási lehet?ségei
  • A magyar építés? HUNVEYOR földi ?rszonda modellel végzett kísérletek tapasztalatai Az el?adás els? részében Dr Bérczi Szaniszló az Apollo-12 által a Földre hozott k?zetminták szöveti és ásványos összetételéb?l levonható következtetéseket vázolta fel. Bemutatta az Apollo-12 legénysége által gy?jtött f?bb k?zettípusokat, ezek jellemz?it és összevetette az eredményeket a hasonló földi körülmények között keletkezet k?zetekkel. A második részben a Hold felszínét borító holdpor (regolit) tulajdonságaival, összetételével, szemcseeloszlásával foglalkozott. A jöv?beni holdi ?rállomások számára a holdpor kit?n? épít?anyagul szolgálhat, mivel mikrohullámok hatására szilárd anyaggá áll össze, amely különböz? formákba alakítható, és bel?le az ?rbázis küls? burkolata állítható el?. Ez segítene a jelent?s mérték? holdi h?ingadozás kiegyenlítésében és a bázison dolgozó emberek és eszközök sugárzás elleni védelmében. Az el?adás harmadik részében a földi egyetemi gyakorló ?rszonda modell (HUNVEYOR) építését mutatta be. Ennek a modellnek használata, amely az amerikai SURVEYOR ?rszonda alapján épült, megismerteti a hallgatókat egy minimál?rszonda m?szerparkjával és m?ködési elvével. A környezeti áramok mérése egy planetáris ?reszközzel végzett mérés szimulációja. Az ?rszonda modellt számos helyszínen kipróbálták úgy Magyarországon, mind az Egyesült Államokbeli Utah államban. A stabil ?rszondamodellhez a pécsi egyetemen egy mozgó egységet is kifejlesztettek HUSAR néven, amely Mars-analóg kísérleteket végzett el.
  • A Földanya Ékességei kiállítás anyaga 2 hónapra az el?adáshoz köthet? k?zetpéldányokkal b?vült. Részben Dr. Bérczi Szaniszló hozott magával Hold- illetve Mars-szimuláns porokat, melyek a NASA laboratóriumaiban készültek, részben az Apollo-12 k?zetpéldányaiból és holdporból készült preparátumokat. Utóbbiakat csak az el?adás folyamán tekinthettük meg, a szimuláns porok a kiállítás tárlójában láthatók 2010. február 23-ig. A ’K?ORSZÁG ásvány-, drágak?feldolgozó és forgalmazó Kft.’ jóvoltából több darab vasmeteorit és tektitpéldány került a kiállítás ideiglenes tárlójába, amelynek anyagát ’A Földanya Ékességei’ gy?jteményében található tektitpéldányokkal egészítettünk ki.

    Az el?adáshoz kapcsolódó szakcikk NASA-HOLDK?ZETEK címmel a VADON magazin 2009/6. számában olvasható.


    Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21