Miocén vörösalga – korall zátonyok a Börzsönyben, avagy ?smaradványok egy vulkáni hegységben El?adás 2010. április 27-én a Göncöl Házban dr. DULAI ALFRÉD (Magyar Természettudományi Múzeum, Föld- és ?slénytani Tár)

Dulai Alfréd el?adásában röviden vázolta a Börzsöny-hegység földtani felépítését, amely hozzávet?legesen három részb?l áll: a déli terület vulkánosság el?tti üledékeib?l, a központi rétegvulkáni összletb?l és az északi, vulkánosság utáni üledékekb?l. Az ?smaradványok megmaradása szempontjából legkedvez?bbek a minél finomabb szem? (homok, agyag, márga) üledékek, illetve az ezek összecementálódásával létrejött üledékes k?zetek. A körülbelül 16 – 16,5 millió évvel ezel?tt lezajlott tengeralatti vulkánkitörés idején trópusi-szubtrópusi éghajlat uralkodott Magyarország területén. Ennek bizonyítéka a környez? üledékekben felhalmozódott változatos ?smaradványegyüttes az egysejt?ekt?l a moszatokon át a nyitva- és zárvaterm?kig (néha kovásodott fatörzsekkel is lehet találkozni a területen), a szivacsoktól a korallokon át a puhatest?ekig. A magasabb rend? él?lényeket tengerisünök, tengerililiomok porcos- és csontoshalak képviselték illetve vízi életmódhoz alkalmazkodott eml?sök.

Vörösalga – korall zátonyok gyakoriak voltak a Kárpát-medence területén, kezdve a Lajta-hegységt?l (els? nevét is innen kapta jellegzetes képvisel?je a Lajtamészk?) az Északi-középhegységen át az Alföld mélyéig. Ez a mészk?képz?dmény jellegzetesen ?smaradványokban dús, porózus, jól rétegzett k?zet, gyakoriak benne a gömbalakú vörösalga gumók, korallsz?nyegek, masszív kagylópadok, gazdag a rákfaunája és a maró – fúrószervezetek alaposan átjárták az elhalt állatok vázait. Jellegzetes el?fordulásai: - Szentmargitbánya (Burgenland) - Fert?rákos, a római kor óta m?velt védett k?bányák - Biatorbágy, Nyakask? - a budapesti rákosi vasúti bevágás - a zebegényi k?bánya Mint épít?k? sárga – sárgásszürke szín?, közepes – durvaszemcsés, megmunkálása könny?, puha, de nagy porozitása miatt sok vizet vesz fel, és ilyenkor drasztikusan csökken a szilárdsága. A leveg?szennyezésre érzékeny, könnyen mállik. Híres épületek küls? burkolására használták, úgymint a bécsi Stephansdom, az Opera a schönbrunni kastély, a soproni Szent Mihály templom, Sopron római városfala, a Sopronhorpácsi templom stb.. Vendégkiállítás: Miocén ?smaradványok a Börzsönyb?l. A vendégkiállítás 2010. június 29-ig látható. A következ? 5. Nyílt Múzeumi Est két hónap múlva, június utolsó keddjén, 2010. június 29-én 17 órakor kerül megrendezésre DR. BUJTOR LÁSZLÓ: ’Mélytengeri vulkáni folyamatok, különleges él?helyek’ címmel. Tisztelettel várjuk Önt a múzeumi esteken! Helyszín: "A Földanya Ékességei" közérdek? muzeális gy?jtemény, a Göncöl Ház földszinti kiállító terme (2600 Vác, Ilona u. 3.)


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21