A rudabányai ?smajom leletek az emberré válás tükrében El?adás 2009. október 27-én a Göncöl Házban Dr. Kordos László, az Országos Földtani Múzeum igazgatójának el?adása.

A rudabányai Anapithecus - az ismeretlen ismer?s Az Anapithecus annyit jelent, hogy az utolsó, a végs? (= Ana) majom (= pithecus). Természetesen nem ? volt az utolsó majom, de leírója, Kretzoi Miklós professzor 1975-ben, úgy gondolta, hogy a f?eml?sök kihalt, Pliopithecus-félék családjában 10 millió évvel ezel?tt ez a nemzetség volt az utolsó.

Rudabányán, az egykori vasércbánya külfejtésének peremén vékony lignit és agyagrétegek emlékeztetnek arra, hogy itt egykor az ?si völgyeket mocsarak és tavacskák borították. Valóságos dögkútként m?ködtek, mert a trópusi-szubtrópusi körülmények között a fákkal borított környezetben itt élt állatok elhullott tetemei behullottak, besodródtak a sz?k szurdokvölgybe, s ott a híg iszapban, b?zös mocsárban napjainkig meg?rz?dtek csontjaik. Az ?slénykutatók valóságos aranybányájában, egy alig néhány szobányi területen ezerszámra meg?rz?dtek a tíz millió évvel ezel?tt élt állatok maradványai. Közülük is legjelent?sebbek az emberré válás korai szakaszát, az emberhez és a mai afrikai emberszabású majmokhoz, a csimpánzhoz és a gorillához vezet? leszármazási vonalak közös ?sét jelent? Rudapithecus hungaricus csontjai.

Az ásatások 1971-ben kezd?dtek el, és nemsokára egy, a Rudapithecusnál valamivel kisebb, és attól jelent?sen eltér? fogszerkezet? majom alsó állkapcsa is el?került, amit Kretzoi Miklós el?bb új Pliopithecus fajnak, majd nem sokkal kés?bb alnemzetségként Anapithecus hernyaki fajként írt le, tisztelegve a sikeres ?slényvadász, Hernyák Gábor el?tt. Az elmúlt több mint 35 évben több mint száz Anapithecus maradványt találtunk, fiatalokat és id?seket, n?stényeket és hímeket egyaránt. A szórványos fogleletek mellett el?ször 1987-ben az Anapithecus arckoponya-töredékének el?kerülése jelentett szenzációt, majd évr?l-évre hozzászoktunk, hogy ez a furcsa majom nem is olyan ritka, s?t gyakoribb, mint a Rudapithecus.

A további ásatások folyamatos sikereket, s?t 2008-ban, és a következ? évben nemzetközi szinten jelent?s szenzációs leleteket eredményeztek. Milyen lehetett az Anapitecus arca? Honnan jöttek? Mi lett velük? Hogyan nézhettek ki? Ezekre a kérdésekre és a fogakból kiolvasható élettörténetre is választ adnak Kordos László élvezetes el?adásának további részletei, amelyet a Vadon magazin 2009/5. számában olvashatnak. A Göncöl Alapítvány Földanya ékességei id?szaki kiállításán a látogatók két hónapon keresztül tekinthették meg a Rudapithecus és az Anapithecus eredeti és rekonstruált maradványait.