A TÉRSÉGI KUTATÁSOK INTÉZETE: NON-PROFIT KUTATÓ- ÉS TERVEZ?INTÉZET

A Göncöl Alapítványon belül 1999 februárjában megalakult a Térségi Kutatások Intézete. Ezen különálló szervezeti egységben összpontosulnak a területfejlesztéssel, a környezet- és természetvédelemmel, valamint az ezekhez kapcsolódó, térinformatikával kapcsolatos tevékenységekkel kapcsolatos munkák.

Általános alapelveink:

 1. Az intézet egy olyan társadalom építéséhez kíván hozzájárulni, mely meg?rzi saját természeti, kulturális, környezeti és társadalmi örökségét.
 2. Az intézet munkája során kiemelt figyelmet szentel az önmaguk képviseletére, megvédésére kevéssé képes természeti- kulturális-környezeti és társadalmi tényez?kre, törekszik a jogszabályi és közösségi védettségük megteremtésére.
 3. Az intézet törekszik a piaci illetve a hivatali gyakorlatban még nem alkalmazott, új típusú kutatási-tervezési elvek, eljárások, módszerek kidolgozására, kipróbálására, bevezetésére.
 4. Az intézet munkái során kiemelt figyelmet fordít a társadalom minél szélesebb körének informálására, bevonására, a valódi érdekegyeztetésen alapuló, közösségi döntések meghozása és tervekbe való beépítése érdekében.

Az intézet feladatai:

 • A Göncöl Alapítvány és a Göncöl Szövetség munkáinak szakmai támogatása:
  • kutatásokkal
  • térinformatikai adatfeldolgozással
  • adatszolgáltatással,
 • illetve küls? megbízóink számára:
  • különböz? tematikájú területi tervek, programok készítése,
  • terepi botanikai és zoologiai kutatások végzése,
  • környezeti hatásvizsgálat készítése, monitorozás,
  • adatgy?jtés, adatszolgáltatás.

EZEN FELÜL FONTOS FELADATUNKNAK TEKINTJÜK A KAPCSOLATÉPÍTÉST ÉS A KAPCSOLATTARTÁST A TÉRSÉG SZEREPL?IVEL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI, ILLETVE AZ ÁLLAMI SZERVEKKEL.


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21